Загальні засади стажування

Після завершення курсу з базової підготовки оцінювачів, Слухач отримує Посвідчення оцінювача-стажиста, та направляється на стажування, терміном 1 рік.

Стажування проходить у складі суб’єкта оціночної діяльності. Базою стажування повинна відповідати спеціалізаціям в межах напрямів оцінки майна, відповідно до яких проводилось навчання оцінювача-стажиста за програмою базової підготовки оцінювачів.

У разі необхідності оцінювач-стажист може проходити стажування у складі декількох баз стажування.

 

Договір про стажування укладається між учбовим закладом, де проходив навчання оцінювач-стажист та суб’єктом оціночної діяльності, який приймає на стажування.

У період стажування оцінювачу-стажисту надається право брати участь у підготовці звітів про оцінку майна під керівництвом керівника стажування або готувати навчальні звіти про оцінку майна під керівництвом керівника стажування.

Самостійне проведення оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна оцінювачем-стажистом до одержання ним кваліфікаційного свідоцтва оцінювача забороняється.

Хто може бути керівником стажування:

Керівником стажування може бути оцінювач, який має не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна відповідно до напряму та спеціалізацій базової підготовки оцінювача-стажиста і працює у складі суб’єкта оціночної діяльності. 

Керівник стажування та оцінювач-стажист самостійно визначають програму та календарний план стажування.

Після завершення терміну стажування керівник стажування дає оцінювачу-стажисту рекомендацію. Рекомендація може бути позитивною або негативною.

У разі отримання негативної рекомендації керівника стажування оцінювач-стажист до складання кваліфікаційного іспиту не допускається. За письмовою заявою оцінювача-стажиста навчальний заклад має право продовжити стажування за умови незмінності керівника стажування.

Зміна бази стажування

Про наявність підстав для зміни бази стажування та (або) керівника стажування оцінювач-стажист письмово повідомляє навчальний заклад. Навчальний заклад зобов’язаний протягом двадцяти днів організувати стажування оцінювача-стажиста на іншій базі стажування (в іншого керівника стажування), у тому числі з урахуванням пропозицій оцінювача-стажиста.

Строк стажування оцінювача-стажиста подовжується на строк зупинення стажування від дати виникнення підстав зміни бази стажування до дати початку стажування на новій базі. При цьому строк стажування оцінювача-стажиста на новій базі не може бути меншим ніж три місяці.

У разі зміни керівника стажування без зміни бази стажування подовження терміну стажування не відбувається.