Умови та вимоги

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.

До кваліфікаційного іспиту допускаються особи, які мають диплом з вищої освіти (будь-яка спеціалізація), пройшли курси з базової підготовки оцінювачів та пройшли відповідне стажування.

Умови та вимоги до складання кваліфікаційного іспиту регламентовані Порядком роботи Екзаменаційної комісії, Наказ ФДМУ № 1997 від 13.11.2002  р. та Положенням про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача,  Наказ ФДМУ № 1996 від 30.10.2001.

Перелік питань кваліфікаційних іспитів та графік складання іспитів опубліковані на сайті Фонду державного майна України.

У складанні кваліфікаційного іспиту одночасно можуть брати участь оцінювачі-стажисти декількох навчальних закладів. При цьому навчальний заклад, на базі якого проходило навчання за програмами базової підготовки оцінювачів, заздалегідь, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до запланованої дати проведення кваліфікаційного іспиту, повідомляє Фонд державного майна України та навчальний заклад, на базі якого проходитиме кваліфікаційний іспит, про фізичних осіб, які виявили бажання складати кваліфікаційний іспит (надають відкріпний лист на оцінювача-стажиста).

Для складання кваліфікаційного іспиту необхідно подати до учбового закладу (де проводиться іспит, та копії до учбового закладу, де проходило навчання) подаються наступні документи:

  1. Заява для прийняття участі в екзамені.
  2. Обліковий лист заповнений надіслати електронною поштою
  3. Програма стажування.
  4. Календарний план стажування.
  5. Перелік звітів.
  6. Звіт про оцінку майна по кожній спеціалізації.
  7. Звіт про виконання програми календарного плану.
  8. Позитивна рекомендація керівника стажування.
  9. Копию паспорта 1-2 стор. та фото 3х4.

У разі подання оцінювачем-стажистом усіх вищезазначених документів навчальний заклад включає оцінювача-стажиста до списку осіб, що складатимуть кваліфікаційний іспит.

При складанні кваліфікаційного іспиту оцінювач-стажист отримує Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, яке видається Фондом державного майна України спільно з навчальним закладом, де проходило навчання.

У разі нескладання оцінювачем-стажистом іспиту він може скласти його повторно не раніше ніж через один місяць від дати попереднього складання.