Практикум “Комплексна оцінка ефективності інвестиційного проекту“

Спільно із фінансово-освітнім центром “Strategy” запрошуємо на практикум “Комплексна оцінка ефективності інвестиційного проекту”.

Практикуми
За загальними запитами ми формуємо для Вас практикуми на різні теми. Як це працює?
Кожний викладач пропонує свою тему практикуму. Практикум проводиться онлайн при наборі від 10 запитів.

Подано заявок: 3

Курс побудований на практичному прикладі оцінки одного з торгових центрів м. Києва.

ПРОГРАМА КУРСУ:
1.Визначення релевантної інформації
2. Недисконтовані методи:
• Метод періоду окупності
• Метод облікової норми прибутку (ARR) (облікового коефіцієнта окупності)
3. Дисконтовані методи:
• Метод чистої приведеної вартості
• Метод внутрішньої норми рентабельності (IRR) (внутрішньої ставки прибутковості)
• Метод дисконтованого періоду окупності (DPP)
4. Вибір методики і її коригування
5. Аналіз чутливості
6. Побудова спайдер-діаграми щодо ризик-факторів проекту для NPV і IRR
7. Аналіз Монте-Карло для кожного ризик-фактора проекту:
• Визначення середнього і стандартного відхилення параметрів;
• Побудова приростного графіка розподілу частот;
• Розрахунок довірчих інтервалів;
• Розрахунок ймовірності ризику – отримати збитковий проект.
8. Поглиблення аналіз грошових потоків за проектом:
• Аналіз (фактори макро і мікро середовища);
• Кореляційний аналіз;
• Регресійний аналіз;
• Створення прогнозної моделі для грошового потоку в залежності від факторів, що впливають
9. Cценарний аналіз інвестиційного проекту, розрахунок математичного очікування по проекту
10. Інтегральний аналіз, з розрахунком достовірної оцінки ризику, визначення відсотку ймовірного отримання збитку за проектом
11. Оцінка вартості ризику по інвестиційному проекту методами VaR і CFaR
12. Формування комплексного висновку щодо проведеної аналітичної роботи.

Лектор: Малишева Олена – фахівець-практик напрямків управлінської діяльності, фінансового аналізу та інвестиційного проектування.
Дата проведення: за загальним запитом.

Тривалість: 5 вебінарів по 2 години.

Вартість:
2800 грн.

Документ по закінченню:
сертифікат центру.

Цільова аудиторія:
фінансисти, економісти, менеджери проектів, власники бізнесу, фінансові директори, оцінювачі.