Фінансовий аналіз компанії

Практикуми
За загальними запитами ми формуємо для Вас практикуми на різні теми. Як це працює?
Кожний викладач пропонує свою тему практикуму. Практикум проводиться онлайн при наборі від 10 запитів.

Подано заявок: 3

В курсі-практикумі розглянуто теоретичне розуміння аналізу фінансових і нефінансових коефіцієнтів, а також практичне їх застосування в конкретній бізнес-ситуації.

Програма практикуму:
– Суть аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;
– Поняття фінансових і нефінансових коефіцієнтів;
– Порівняльний фінансовий аналіз;
– Структурний і динамічний методи фінансового аналізу;
– Аналіз ділової активності компанії (коефіцієнти і дні);
– Аналіз ліквідності (баланс ліквідності і коефіцієнти, факторний аналіз показника ліквідності);
– Аналіз фінансової стійкості (коефіцієнтний і натуральних величин, аналіз ЕФР);
– Аналіз рентабельності (ключові показники і норми для порівняння);
– Аналіз банкрутства (моделі Альтмана, Лиса, Таффлера);
– Оцінка ринкової бізнес-тенденції (по матриці станд артізірованних відхилень і по забезпеченості чистими активами);
– Аналіз альтернативних бізнес-стратегій;
– Спостереження за прогресом компанії;
– Резюме і прогнози на підставі отриманих аналітичних даних.

Лектор: Малишева Олена, фахівець-практик напрямків управлінської діяльності, фінансового аналізу та інвестиційного проектування.
Дата проведення: за загальним запитом.
Тривалість: 5 вебінарів по 2 години: практика, запис занять + теорія + шаблони проведення. оцінки компанії в Excel
Вартість: 2000 грн.
Цільова аудиторія: підвищений рівень оцінювача